8.4874746 76.9260368

ന്യൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is എസ്എൻ ജിഎഫ് 38, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, മല്ല് ഓഫ് ട്രാവന്കോർ, കഴകുതം കോവളം ബായ്‌പ്പാസ് റഡ്, ചക്ക, തിരുവനന്തപുരം, കേരള.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.7

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Krishna Suresh
  Posted on: 01-07-2024
  Rated
  • 5

  Staffs are very friendly I loved it. I will definitely go next time.

 • Kavya Lakshmi
  Posted on: 30-06-2024
  Rated
  • 5

  Good collection and good customer service The team is always friendly and helpfully .

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Nail Polish in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Maybelline Lipstick in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Cosmetic Store in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Makeup Stores Near Me Skincare Best in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Primer Makeup Lakme in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Lakme Items in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Lakme Kajal in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Nail Polish Remover in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Blue Heaven Lipstick in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Mamaearth Kajal in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Beauty Shop in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Beauty Cosmetics in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Makeup Items in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Smudge Proof Kajal in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Lipsticks For Women in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം Sugar Pop Kajal in ചക്ക തിരുവനന്തപുരം

ടൈംലൈൻ

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-mall-of-travancore-cosmetics-store-chackai-thiruvananthapuram-69357\/TimelineDetails\/294271\/ml"}