30.366526 78.069771

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is അപ്പർ ഗ്രൂൺഫ്ലോർ, രാജ്പുര റോഡ്, ദേഹരദൂണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.9

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Priyanka Chauhan
  Posted on: 21-07-2024
  Rated
  • 5

  Good experience

 • Shanker Shaku
  Posted on: 21-07-2024
  Rated
  • 5

  Nice store😊

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Nail Polish in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Maybelline Lipstick in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Cosmetic Store in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Makeup Stores Near Me Skincare Best in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Primer Makeup Lakme in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Lakme Items in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Lakme Kajal in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Nail Polish Remover in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Blue Heaven Lipstick in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Mamaearth Kajal in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Beauty Shop in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Beauty Cosmetics in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Makeup Items in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Smudge Proof Kajal in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Lipsticks For Women in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ് Sugar Pop Kajal in രാജ്പുര റോഡ് ദേഹരദൂണ്

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Jakhan

Dehradun - 248006

NewU

Ravindra Nath Tagore Marg

Dehradun - 248001

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rajpura-road-cosmetics-store-jakhan-dehradun-129953\/TimelineDetails\/294271\/ml"}