25.6187257 85.04822470000001

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is എസ് നമ്പർ ജി 18, ആര്യ സമാജം മന്തിര റോഡ്, ഡാനപ്പൂർ കാന്റ്, സഗുണ, പട്ടണ, ബിഹാർ.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.2

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Shobhana Sinha
  Posted on: 20-06-2024
  Rated
  • 5

  Priyanka was helpful in introducing me to the right products.

 • Sangeeta Srivastava
  Posted on: 17-05-2024
  Rated
  • 5

  Best service

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in സഗുണ പട്ടണ Nail Polish in സഗുണ പട്ടണ Maybelline Lipstick in സഗുണ പട്ടണ Cosmetic Store in സഗുണ പട്ടണ Makeup Stores Near Me Skincare Best in സഗുണ പട്ടണ Primer Makeup Lakme in സഗുണ പട്ടണ Lakme Items in സഗുണ പട്ടണ Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in സഗുണ പട്ടണ Lakme Kajal in സഗുണ പട്ടണ Nail Polish Remover in സഗുണ പട്ടണ Blue Heaven Lipstick in സഗുണ പട്ടണ Mamaearth Kajal in സഗുണ പട്ടണ Beauty Shop in സഗുണ പട്ടണ Beauty Cosmetics in സഗുണ പട്ടണ Makeup Items in സഗുണ പട്ടണ Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in സഗുണ പട്ടണ Smudge Proof Kajal in സഗുണ പട്ടണ Lipsticks For Women in സഗുണ പട്ടണ Sugar Pop Kajal in സഗുണ പട്ടണ

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Patliputra Industrial Area

Patna - 800013

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-rc-western-mall-cosmetics-store-saguna-patna-72528\/TimelineDetails\/294271\/ml"}