26.738611 88.43385311

ന്യൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഷോപ്പ് നമ്പർ 4A, ആദ്യം തലയ്ക്ക്, കോസ്മസ് മാല്, രണ്ടാം അടിസ്ഥാനം, സേവക് റോഡ്, സിലിഗുരി, വെസ്റ്റ് ബംഗാള്‍.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.3

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Pramit Thapa
  Posted on: 12-05-2024
  Rated
  • 5

  Good store

 • Ajay Gurung
  Posted on: 02-02-2024
  Rated
  • 5

  Very good atmosphere 😊

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Nail Polish in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Maybelline Lipstick in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Cosmetic Store in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Makeup Stores Near Me Skincare Best in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Primer Makeup Lakme in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Lakme Items in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Lakme Kajal in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Nail Polish Remover in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Blue Heaven Lipstick in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Mamaearth Kajal in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Beauty Shop in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Beauty Cosmetics in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Makeup Items in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Smudge Proof Kajal in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Lipsticks For Women in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി Sugar Pop Kajal in സേവക് റോഡ് സിലിഗുരി

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Nimbu Basti

Siliguri - 734008

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmos-mall-cosmetics-store-sevak-road-siliguri-69333\/TimelineDetails\/294271\/ml"}