28.5743373 77.2814966

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Olay - Take Your Skincare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Olay Essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Olay - Take your skincare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on Olay essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Mamaearth - Pamper Your Skin With The Goodness Of Mamaearth Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Mamaearth - Pamper your skin with the goodness of Mamaearth essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Jaquline Usa - Discover The Epic Glow With 'upto 30% Off' On Jaqulineusa Range | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Jaquline USA - Discover The Epic Glow with 'UPTO 30% OFF' on JaqulineUSA range | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Lotus - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Lotus Bestsellers | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Lotus - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Lotus bestsellers | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Quench - Go Green With An Outstanding Deal- Buy 2 & Get 10% Off, Buy 3 & Get 20% Off On Quench Cult Favourites | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Quench - Go green with an outstanding deal- Buy 2 & Get 10% Off, Buy 3 & Get 20% Off on Quench cult favourites | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Botanica - Discover The Power Of 'nature Meets Science' With A Blockbuster Offer Of 'upto 30% Off' On Botanica Must-haves | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Botanica - Discover the power of 'Nature Meets Science' with a blockbuster Offer of 'UPTO 30% OFF' on Botanica must-haves | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Biotique - Amp Up Your Skincare Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 30% Off' On Biotique Essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

BIOTIQUE - Amp up your skincare routine with an irreristible deal of 'UPTO 30% OFF' on Biotique essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Chemist At Play - Treat Your Skin With Chemist @ Play Bestsellers Available At This Outstanding Deal Of Upto 30% Off | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Chemist At Play - Treat your skin with Chemist @ Play bestsellers available at this outstanding deal of UPTO 30% OFF | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

Women's Special Sale - Celebrate The Incredible Superwomen This Month With Grand Offers & Deals | Upto 50% Off

Women's Special Sale - Celebrate the incredible superwomen this month with grand offers & deals | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-03-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is നോ 201, രണ്ടാം ഫ്ലോർ, ലോജിക്സ് സിറ്റി സെന്റർ മള്, സെക്ടറർ 32, നോയഡാ, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.5

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Rishabh Srivastava
  Posted on: 27-02-2024
  Rated
  • 5

  Great experience 👌

 • ashima singh
  Posted on: 18-02-2024
  Rated
  • 5

  Perfect place for beauty products

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Makeup Mamaearth Facewash Mamaearth Products Sugar Cosmetics Beauty Products Makeup Products Faces Canada Mamaearth Lip Balm Cosmetic Stores Near Me Makeup Shopping Cosmetics Stores Makeup Stores Near Me Makeup Shops Near Me Nearby Cosmetic Shop Beauty Products Brands Shop Cosmetic Company Cosmetics Beauty Products Online Online Makeup Women Beauty Products

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Mayur Vihar

New Delhi - 110091

NewU

Sector 18

Noida - 201301

NewU

Sector 18

Noida - 201301

NewU

Sector 38A

Noida - 201301

NewU

Kalkaji

New Delhi - 110019

NewU

Sector 25

Noida - 201301

NewU

Laxmi Nagar

New Delhi - 110092

NewU

Malviya Nagar

New Delhi - 110017

NewU

Saket

New Delhi - 110017

NewU

Kaushambi

Ghaziabad - 201010

NewU

Vaishali

Ghaziabad - 201010

NewU

Sector 75

Noida - 201301

{"278977":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/278977\/ml","278670":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/278670\/ml","278384":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/278384\/ml","278978":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/278978\/ml","278537":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/278537\/ml","242061":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-32-noida-69293\/TimelineDetails\/242061\/ml"}