28.642414 77.10626999999999

ಹೊಸವನ್ನು

ಆಫರ್‌ಗಳು

Olay - Take Your Skincare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Olay Essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Olay - Take your skincare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on Olay essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Mamaearth - Pamper Your Skin With The Goodness Of Mamaearth Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Mamaearth - Pamper your skin with the goodness of Mamaearth essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Jaquline Usa - Discover The Epic Glow With 'upto 30% Off' On Jaqulineusa Range | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Jaquline USA - Discover The Epic Glow with 'UPTO 30% OFF' on JaqulineUSA range | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Lotus - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Lotus Bestsellers | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Lotus - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Lotus bestsellers | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Quench - Go Green With An Outstanding Deal- Buy 2 & Get 10% Off, Buy 3 & Get 20% Off On Quench Cult Favourites | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Quench - Go green with an outstanding deal- Buy 2 & Get 10% Off, Buy 3 & Get 20% Off on Quench cult favourites | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Botanica - Discover The Power Of 'nature Meets Science' With A Blockbuster Offer Of 'upto 30% Off' On Botanica Must-haves | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Botanica - Discover the power of 'Nature Meets Science' with a blockbuster Offer of 'UPTO 30% OFF' on Botanica must-haves | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Biotique - Amp Up Your Skincare Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 30% Off' On Biotique Essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

BIOTIQUE - Amp up your skincare routine with an irreristible deal of 'UPTO 30% OFF' on Biotique essentials | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Chemist At Play - Treat Your Skin With Chemist @ Play Bestsellers Available At This Outstanding Deal Of Upto 30% Off | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

Chemist At Play - Treat your skin with Chemist @ Play bestsellers available at this outstanding deal of UPTO 30% OFF | Buy1 Get 10 % Off, Buy2 Get 20 % Off , Buy3 Get 30%

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

Women's Special Sale - Celebrate The Incredible Superwomen This Month With Grand Offers & Deals | Upto 50% Off

Women's Special Sale - Celebrate the incredible superwomen this month with grand offers & deals | UPTO 50% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-03-2024

ನ್ಯೂಯು

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ಷಾಪ್ ನಂ. 21 ಮತ್ತು 22, ಎಲ್ಜಿ ಜಿ ಎಫ್, ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಮಾಲ್, ನಾಜಾಫ್ಗರ್ ರಸ್ತೆ, ಖಯಾಲಾ, ಸುಬ್ಹಾಶ್ ನಗರ್ ಮೆಟ್ರೊ ಕಡೆ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನ್ಯೂ ದೇಲ್ಲಿ, ದಿಲ್ಹಿ.

ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು

 • 4.3

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • Jaspreet SV
  Posted on: 28-02-2024
  Rated
  • 5

  I've been shopping products from a long time from here now. Good experience!

 • Silky Bedi
  Posted on: 10-02-2024
  Rated
  • 5

  Very good collection.

ನಮ್ಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚುS ತ್ನಿಳಿಯಿರಿ

ನ್ಯೂಯು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳು

ನ್ಯೂಯುಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಘಂಟೆಗಳು

 • ಸೋಮ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಮಂಗಳ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಬುಧ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಗುರು 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶುಕ್ರ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶನಿ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಆದಿ 10:00 AM - 10:00 PM

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

 • Free parking on site

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

ವರ್ಗಗಳು

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

Makeup Mamaearth Facewash Mamaearth Products Sugar Cosmetics Beauty Products Makeup Products Faces Canada Mamaearth Lip Balm Cosmetic Stores Near Me Makeup Shopping Cosmetics Stores Makeup Stores Near Me Makeup Shops Near Me Nearby Cosmetic Shop Beauty Products Brands Shop Cosmetic Company Cosmetics Beauty Products Online Online Makeup Women Beauty Products

ಟೈಮ್‌ಲೈನ್

ಸಮೀಪದ ನ್ಯೂಯುದ ಅಂಗಡಿಗಳು

NewU

Rohini, Sector 10

New Delhi - 110085

NewU

Sector 14, Dwarka

New Delhi - 110078

{"278977":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/278977\/ka","278670":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/278670\/ka","278384":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/278384\/ka","278978":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/278978\/ka","278537":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/278537\/ka","242061":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-tagore-garden-new-delhi-69280\/TimelineDetails\/242061\/ka"}