20.240961 85.7586215

ന്യൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഷോപ്പ് നമ്പർ 107, ഡി.എൻ. റെഗാലിയ മല്ല്, ഭഗവാന്പുർ ഇൻഡുസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പത്രപാട, ഭൂബനേശ്വർ, ഒഡിഷ.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.8

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Sumit Mahato
  Posted on: 07-07-2024
  Rated
  • 5

  Nice dealing and behaviour with customer

 • surabhi samal
  Posted on: 07-07-2024
  Rated
  • 5

  Good

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 11:00 AM - 09:30 PM
 • ചൊവ്വ 11:00 AM - 09:30 PM
 • ബുധൻ 11:00 AM - 09:30 PM
 • വ്യാഴം 11:00 AM - 09:30 PM
 • വെള്ളി 11:00 AM - 09:30 PM
 • ശനി 11:00 AM - 09:30 PM
 • ഞായർ 11:00 AM - 09:30 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Nail Polish in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Maybelline Lipstick in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Cosmetic Store in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Makeup Stores Near Me Skincare Best in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Primer Makeup Lakme in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Lakme Items in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Lakme Kajal in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Nail Polish Remover in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Blue Heaven Lipstick in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Mamaearth Kajal in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Beauty Shop in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Beauty Cosmetics in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Makeup Items in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Smudge Proof Kajal in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Lipsticks For Women in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ Sugar Pop Kajal in പത്രപാട ഭൂബനേശ്വർ

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Kharavel Nagar

Bhubaneswar - 751001

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-dn-regalia-mall-cosmetics-store-patrapada-bhubaneswar-76791\/TimelineDetails\/294271\/ml"}