10.782368 76.008394

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഡൂർ നമ്പർ 484, ഫോറം സെൻറര്‍, എടപാല്, മലപ്പുറം, കേരള.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.9

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Aswathy Sathyan
  Posted on: 04-06-2024
  Rated
  • 4

  Good service and quality products

 • Fathima Niya
  Posted on: 20-05-2024
  Rated
  • 5

  (Translated by Google) Good service Sujina (Original) Good service sujina

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • Online Payment
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Cosmetics Store Variety Stores Department Stores Cosmetics And Perfumes Supplier Health And Beauty Shop

ടാഗുകൾ

Makeup Mamaearth Facewash Mamaearth Products Sugar Cosmetics Beauty Products Makeup Products Faces Canada Mamaearth Lip Balm Cosmetic Stores Near Me Makeup Shopping Cosmetics Stores Makeup Stores Near Me Makeup Shops Near Me Nearby Cosmetic Shop Beauty Products Brands Shop Cosmetic Company Cosmetics Beauty Products Online Online Makeup Women Beauty Products

ടൈംലൈൻ

{"295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/294271\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/294270\/ml","293565":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-edapal-cosmetics-store-edapal-malappuram-243364\/TimelineDetails\/293565\/ml"}