12.841692 77.647437

కొత్తు

ఆఫర్లు

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

న్యూయు గురించి

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is నో బి 1, నో 154, అజ్మేర అపార్ట్మెంట్ తలపడుతున్నది., ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ, బెంగళూరు, కర్నాటక.

రేటింగ్స్

 • 4.8

రివ్యూ

 • Lomkimi Qolhring
  Posted on: 16-06-2024
  Rated
  • 5

  customer care was so good and im so happy,will surely visit again

 • Ammu Chinni
  Posted on: 14-06-2024
  Rated
  • 5

  Nice experience by smiths and shyamla nice coordination

మాతో మరింత కనుగొనండి

న్యూయు ఇతర దుకాణాలు

న్యూయుకు దిశలు పొందండి

వ్యాపార అవధులు

 • సోమ 10:00 AM - 10:00 PM
 • మంగళ 10:00 AM - 10:00 PM
 • బుధ 10:00 AM - 10:00 PM
 • గురు 10:00 AM - 10:00 PM
 • శుక్ర 10:00 AM - 10:00 PM
 • శని 10:00 AM - 10:00 PM
 • ఆది 10:00 AM - 10:00 PM

పార్కింగ్ ఐచ్ఛికాలు

 • Free parking on site

చెల్లింపు పద్ధతులు

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

సమీప ప్రదేశం

వర్గాలు

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ట్యాగ్స్

Nude Lipstick in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Nail Polish in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Maybelline Lipstick in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Cosmetic Store in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Makeup Stores Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Skincare Best in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Primer Makeup Lakme in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Lakme Items in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Stores With Makeup Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Mars Lipstick in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Lakme Kajal in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Nail Polish Remover in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Blue Heaven Lipstick in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Mamaearth Kajal in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Beauty Shop in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Beauty Cosmetics in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Makeup Items in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Beauty Products Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Maybelline Store Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Skin Care Shop Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Best Cosmetic Shop Near Me in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Blue Heaven Kajal in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Smudge Proof Kajal in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Lipsticks For Women in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు Sugar Pop Kajal in ఈలెక్ట్రానిక్ సిటీ బెంగళూరు

టైమ్‌లైన్

న్యూయు దుకాణాల నా దగ్గర

NewU

Hulimavu

Bengaluru - 560076

NewU

HSR Layout, Sector 1

Bengaluru - 560034

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/298151\/te","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/295193\/te","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/294270\/te","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/295661\/te","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/294717\/te","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-electronic-city-cosmetics-store-electronic-city-bengaluru-69344\/TimelineDetails\/294271\/te"}