28.3907141 77.0661907

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Sunscoop - Take Your Skincare Game Up A Notch With 'upto 25% Off' Bumper Deal On Sunscoop Sunscreen | Buy 1 Get 15% Off, Buy 2 & Get 25% Off

Sunscoop - Take your skincare game up a notch with 'UPTO 25% OFF' bumper deal on Sunscoop Sunscreen | BUY 1 GET 15% OFF, BUY 2 & GET 25% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Mamaearth - Pamper Your Skin With The Goodness Of Mamaearth Essentials Available At 'upto 20% Off' Offer | Upto 20% Off

Mamaearth - Pamper your skin with the goodness of Mamaearth essentials available at 'UPTO 20% OFF' Offer | UPTO 20% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Jaquline Usa - Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75' | Deals Start At Rs.75

Jaquline USA - Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75' | Deals start at Rs.75

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Lotus - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have | Upto 30% Off

Lotus - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Lotus SPF that is a real must-have | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

L'oreal - Put Your Best Face Forward With This Bumper Deal On L'oreal Cult Favourites | Upto 50% Off

L'Oreal - Put your best face forward with this bumper deal on L'Oreal cult favourites | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Maybelline - Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials | Upto 50% Off

Maybelline - Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Sugar - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Sugar Collection: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Sugar - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Sugar collection: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

Sunfest - Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest - Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-04-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഷോപ്പ് നമ്പർ 5 ജി ഫ്ലോർ എം3എം ഉർബാന മാൾ, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 5, സെക്ടോർ 67, ഗുരുഗ്രാമ്, ഹരിയാന.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.7

റേറ്റിംഗുകൾ

 • DELL EXCLUSIVE STORE
  Posted on: 12-01-2023
  Rated
  • 5

  Good place cosmetic items on best prices

 • Dr. Anirudh Koul
  Posted on: 12-01-2023
  Rated
  • 5

  Very esthetically displayed varied array of cosmetics. Would recommend to all

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 09:30 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 09:30 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 09:30 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 09:30 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 09:30 PM
 • ശനി 10:00 AM - 09:30 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 09:30 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • Online Payment
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Cosmetics Store Variety Stores Department Stores Cosmetics And Perfumes Supplier Health And Beauty Shop

ടാഗുകൾ

Makeup Mamaearth Facewash Mamaearth Products Sugar Cosmetics Beauty Products Makeup Products Faces Canada Mamaearth Lip Balm Cosmetic Stores Near Me Makeup Shopping Cosmetics Stores Makeup Stores Near Me Makeup Shops Near Me Nearby Cosmetic Shop Beauty Products Brands Shop Cosmetic Company Cosmetics Beauty Products Online Online Makeup Women Beauty Products

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

South City 2

Gurugram - 122018

NewU

Sector 69

Gurugram - 122006

NewU

Sector 50

Gurugram - 122018

NewU

Sector 52

Gurugram - 122003

NewU

DLF Galleria Market

Gurugram - 122002

NewU

Sector 83

Gurugram - 122004

NewU

MG Road

Gurugram - 122002

{"285163":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/285163\/ml","283869":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/283869\/ml","283508":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/283508\/ml","284045":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/284045\/ml","283660":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/283660\/ml","283099":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-cosmetics-store-sector-67-gurugram-132941\/TimelineDetails\/283099\/ml"}