28.537042 77.2115199999999

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is എന്നോ സി6, തള്ളില്‍, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെഎഫ്സി ഔട്ട്ലേറ്റ്, മാൽവിയ നഗരം, ന്യൂ ദെല്ഹി, ദില്ലി.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.6

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Srishti Bansal
  Posted on: 13-06-2024
  Rated
  • 5

  Good experience

 • sandeep kumar
  Posted on: 11-06-2024
  Rated
  • 5

  i have realy good experience of here . keep it up👍great sales staff 👏

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Nail Polish in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Maybelline Lipstick in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Cosmetic Store in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Makeup Stores Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Skincare Best in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Primer Makeup Lakme in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Lakme Items in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Stores With Makeup Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Mars Lipstick in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Lakme Kajal in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Nail Polish Remover in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Blue Heaven Lipstick in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Mamaearth Kajal in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Beauty Shop in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Beauty Cosmetics in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Makeup Items in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Beauty Products Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Maybelline Store Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Skin Care Shop Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Best Cosmetic Shop Near Me in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Blue Heaven Kajal in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Smudge Proof Kajal in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Lipsticks For Women in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി Sugar Pop Kajal in മാൽവിയ നഗരം ന്യൂ ദെല്ഹി

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Saket

New Delhi - 110017

NewU

Kalkaji

New Delhi - 110019

NewU

Vasant Kunj

New Delhi - 110070

NewU

Sector 35

Faridabad - 121003

NewU

Sector 32

Noida - 201301

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-malviya-nagar-cosmetics-store-malviya-nagar-new-delhi-69281\/TimelineDetails\/294271\/ml"}