22.587215 88.40791520000001

ಹೊಸ

ಆಫರ್‌ಗಳು

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 30-06-2024

ನ್ಯೂಯು

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ಷಾಪ್ ನಂ. ೧೦೦೧, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿಟಿ ಸೆಂಟೆರ್ ಮಾಲ್, ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್, ಕಾಲ್ಕಟಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ.

ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು

 • 4.1

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • Moumita Paul
  Posted on: 30-05-2024
  Rated
  • 4

  Amazing customer service, were very patient with me, especially the sales girl Radhika

 • 4094 Ankush Karmakar
  Posted on: 21-05-2024
  Rated
  • 5

  The experience of visiting the store is very good the behaviour of the staff are very sweet

ನಮ್ಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚುS ತ್ನಿಳಿಯಿರಿ

ನ್ಯೂಯು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳು

ನ್ಯೂಯುಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಘಂಟೆಗಳು

 • ಸೋಮ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಮಂಗಳ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಬುಧ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಗುರು 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶುಕ್ರ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶನಿ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಆದಿ 10:00 AM - 10:00 PM

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

 • Free parking on site

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

ವರ್ಗಗಳು

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

Nude Lipstick in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Nail Polish in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Maybelline Lipstick in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Cosmetic Store in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Makeup Stores Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Skincare Best in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Primer Makeup Lakme in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Lakme Items in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Stores With Makeup Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Mars Lipstick in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Lakme Kajal in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Nail Polish Remover in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Blue Heaven Lipstick in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Mamaearth Kajal in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Beauty Shop in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Beauty Cosmetics in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Makeup Items in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Beauty Products Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Maybelline Store Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Skin Care Shop Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Best Cosmetic Shop Near Me in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Blue Heaven Kajal in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Smudge Proof Kajal in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Lipsticks For Women in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ Sugar Pop Kajal in ಸಾಲ್ಟ್‌ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಕಟಾ

ಟೈಮ್‌ಲೈನ್

ಸಮೀಪದ ನ್ಯೂಯುದ ಅಂಗಡಿಗಳು

NewU

Jessore Road

Kolkata - 700055

NewU

New Town

Kolkata - 700157

NewU

Rajdanga Main Road

Kolkata - 700107

NewU

Jagat Banerjee Ghat Road

Howrah - 711102

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/298151\/ka","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/295193\/ka","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294270\/ka","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/295661\/ka","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294717\/ka","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294271\/ka"}