22.587215 88.40791520000001

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഷോപ്പ് നം സിഐ 001, ഗ്രാന്റ് ഫ്ലോർ, സിറ്റി സെന്റർ മാൾ, ഉണ്ടാക്കൽ, കോൽക്കത്ത, വെസ്റ്റ് ബംഗാള്‍.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.1

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Moumita Paul
  Posted on: 30-05-2024
  Rated
  • 4

  Amazing customer service, were very patient with me, especially the sales girl Radhika

 • 4094 Ankush Karmakar
  Posted on: 21-05-2024
  Rated
  • 5

  The experience of visiting the store is very good the behaviour of the staff are very sweet

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Nail Polish in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Maybelline Lipstick in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Cosmetic Store in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Makeup Stores Near Me Skincare Best in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Primer Makeup Lakme in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Lakme Items in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Lakme Kajal in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Nail Polish Remover in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Blue Heaven Lipstick in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Mamaearth Kajal in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Beauty Shop in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Beauty Cosmetics in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Makeup Items in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Smudge Proof Kajal in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Lipsticks For Women in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത Sugar Pop Kajal in ഉണ്ടാക്കൽ കോൽക്കത്ത

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Jessore Road

Kolkata - 700055

NewU

New Town

Kolkata - 700157

NewU

Rajdanga Main Road

Kolkata - 700107

NewU

Jagat Banerjee Ghat Road

Howrah - 711102

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-mall-kolkata-cosmetics-store-saltlake-kolkata-69326\/TimelineDetails\/294271\/ml"}