11.9288283 79.8200115

ന്യൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is എസ്നെ 6, നമ്പർ 7, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലറ്, പ്രോവിഡന്റ് മല്ല്, വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി, പുതുച്ചേരി, പുതുച്ചേരി.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.7

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Banupriya D
  Posted on: 29-05-2024
  Rated
  • 5

  Really happy and satisfied with customer service and products. Gokila guided very well with lakme products. Appreciate her patience.

 • Lazar Jean
  Posted on: 01-05-2024
  Rated
  • 5

  Good customer service

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Nail Polish in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Maybelline Lipstick in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Cosmetic Store in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Makeup Stores Near Me Skincare Best in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Primer Makeup Lakme in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Lakme Items in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Lakme Kajal in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Nail Polish Remover in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Blue Heaven Lipstick in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Mamaearth Kajal in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Beauty Shop in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Beauty Cosmetics in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Makeup Items in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Smudge Proof Kajal in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Lipsticks For Women in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി Sugar Pop Kajal in വെങ്കടശുബ റെഡ്ഡിയാർ സലായി പുതുച്ചേരി

ടൈംലൈൻ

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-providence-mall-cosmetics-store-venkatasuba-reddiar-salai-puducherry-69355\/TimelineDetails\/294271\/ml"}