28.392778 76.96742399999999

కొత్తు

ఆఫర్లు

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

వరకు చెల్లుతుంది : 30-06-2024

న్యూయు గురించి

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is నో జి 96, గ్రౌండ్ ఫూల్, సాఫీర్ 83, సెక్టర్ 83, గురుగ్రాం, హర్యానా.

రేటింగ్స్

 • 4.7

రివ్యూ

 • pinky rawat
  Posted on: 20-06-2024
  Rated
  • 5

  I liked it

 • tanushree singh
  Posted on: 20-06-2024
  Rated
  • 5

  Amazing store and products Thanks to kashish for helping me

మాతో మరింత కనుగొనండి

న్యూయు ఇతర దుకాణాలు

న్యూయుకు దిశలు పొందండి

వ్యాపార అవధులు

 • సోమ 10:00 AM - 10:00 PM
 • మంగళ 10:00 AM - 10:00 PM
 • బుధ 10:00 AM - 10:00 PM
 • గురు 10:00 AM - 10:00 PM
 • శుక్ర 10:00 AM - 10:00 PM
 • శని 10:00 AM - 10:00 PM
 • ఆది 10:00 AM - 10:00 PM

పార్కింగ్ ఐచ్ఛికాలు

 • Free parking on site

చెల్లింపు పద్ధతులు

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

వర్గాలు

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ట్యాగ్స్

Nude Lipstick in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Nail Polish in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Maybelline Lipstick in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Cosmetic Store in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Makeup Stores Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Skincare Best in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Primer Makeup Lakme in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Lakme Items in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Stores With Makeup Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Mars Lipstick in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Lakme Kajal in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Nail Polish Remover in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Blue Heaven Lipstick in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Mamaearth Kajal in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Beauty Shop in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Beauty Cosmetics in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Makeup Items in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Beauty Products Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Maybelline Store Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Skin Care Shop Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Best Cosmetic Shop Near Me in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Blue Heaven Kajal in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Smudge Proof Kajal in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Lipsticks For Women in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం Sugar Pop Kajal in సెక్టర్ 83 గురుగ్రాం

టైమ్‌లైన్

న్యూయు దుకాణాల నా దగ్గర

NewU

Sector 85

Gurugram - 122004

NewU

Sector 69

Gurugram - 122006

NewU

Sector 50

Gurugram - 122018

NewU

Sector 66

Gurugram - 122001

NewU

Sector 67

Gurugram - 122008

NewU

South City 2

Gurugram - 122018

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/298151\/te","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/295193\/te","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/294270\/te","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/295661\/te","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/294717\/te","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-sapphire-cosmetics-store-sector-83-gurugram-77690\/TimelineDetails\/294271\/te"}