23.168716 79.933411

ಹೊಸ

ಆಫರ್‌ಗಳು

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು : 31-07-2024

ನ್ಯೂಯು

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ಉಜ್ಫ್, ಸಂದರೀಯ ಮಲ್ಲ್, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ, u ಮರ್ಹತಾಳು, ಜಬಲ್ಪುರ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ.

ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು

 • 4.8

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

 • Vanshika Jain
  Posted on: 15-07-2024
  Rated
  • 5

  Prettty welcoming customer service

 • Vardha Edla
  Posted on: 14-07-2024
  Rated
  • 5

  Good service and nice sttaf

ನಮ್ಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹೆಚುS ತ್ನಿಳಿಯಿರಿ

ನ್ಯೂಯು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳು

ನ್ಯೂಯುಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಿರಿ

ವ್ಯಾಪಾರ ಘಂಟೆಗಳು

 • ಸೋಮ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಮಂಗಳ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಬುಧ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಗುರು 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶುಕ್ರ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಶನಿ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ಆದಿ 10:00 AM - 02:00 PM

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

 • Paid parking on site

ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶ

ವರ್ಗಗಳು

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

Nude Lipstick in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Nail Polish in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Maybelline Lipstick in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Cosmetic Store in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Makeup Stores Near Me Skincare Best in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Primer Makeup Lakme in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Lakme Items in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Lakme Kajal in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Nail Polish Remover in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Blue Heaven Lipstick in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Mamaearth Kajal in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Beauty Shop in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Beauty Cosmetics in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Makeup Items in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Smudge Proof Kajal in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Lipsticks For Women in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್ Sugar Pop Kajal in u ಮರ್ಹತಾಳು ಜಬಲ್ಪುರ್

ಟೈಮ್‌ಲೈನ್

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/298151\/ka","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/295193\/ka","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294270\/ka","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/295661\/ka","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294717\/ka","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294271\/ka"}